Zuidland Lijmwerken: Digitalisering in de bouw met low-code maatwerkapplicaties

“We zochten echt een goed communicatiemiddel tussen de bouwplaats en kantoor.”

Zuidland Lijmwerken is specialist in het verlijmen van kalkzandsteen producten en opereert zowel in Nederland als België. Deze producten worden gebruikt bij diverse bouwprojecten, variërend van rijtjeshuizen, appartementen en verzorgingstehuizen tot ziekenhuizen, winkels en kantoren. Wanneer je een bouwplaats betreedt, is het eerste wat je opvalt de oprijzende witte muren – en dát is wat Zuidland Lijmwerken maakt. Op de achtergrond moet er voor een project veel geregeld worden en dit zorgt voor verschillende processen; primair en secundair. Zuidland Lijmwerken neemt het werk aan van de (hoofd)aannemer en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Dit omvat het opstellen van offertes, kwaliteitscontroles, veiligheidscontroles, projectadministratie, het onderhouden van contacten met de aannemers, het plannen van de onderaannemers en de nazorg. Zuidland Lijmwerken vervult binnen haar grote netwerk de rol van verbinder, in de breedste zin van het woord.

 

De missie van Zuidland Lijmwerken

De missie van Zuidland Lijmwerken is tweeledig: het team streeft ernaar hun hoofdaannemers volledig te ontzorgen door een breed scala aan extra diensten aan te bieden. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de onderaannemers op goed voorbereide bouwplaatsen aan de slag kunnen, met voldoende productiemogelijkheden en een gegarandeerde kwaliteit voor de aannemer.

Het gaat verder dan alleen het leveren van diensten en materieel. Zo bieden ze een start-werksessie aan en hebben ze altijd een projectondersteuner die de bouw opvolgt. Daarnaast voorzien ze in gecertificeerde materialen en zorgen ze voor een gedegen voorbereiding. Voor hun onderaannemers is directe toegang tot relevante en geautoriseerde informatie beschikbaar via de software van AFAS. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens, contactpersonen en benodigde documentatie.

Voorloper worden op digitalisering binnen de bouwsector

Wij spraken met Alexander Naenen, directeur van Zuidland Lijmwerken. Zijn vader richtte het bedrijf in 2000 op en sinds 2006 is hij zelf actief betrokken bij de organisatie. Eerst als lijmer op de werkvloer, daarna steeds meer aan de achterkant voor administratieve processen en sinds 2012 is hij mede-eigenaar van het bedrijf.

Zijn missie is duidelijk: aannemers en onderaannemers ontzorgen door voorloper zijn in digitalisering binnen de bouwsector. Deze missie vervult hij door te blijven ontwikkelen. Daarom werkt hij al langere tijd met de software van AFAS en is daar nu een mooie vervolgstap op gemaakt: een unieke maatwerkapplicatie gebouwd in low-code op het platform van Mendix.

Wil je weten wat low-code inhoudt? Lees het hier

Het begin: AFAS en Bouw7

Alexander: “In 2018 zijn we overgestapt op de software van AFAS. Samen met onze accountant hebben we gekeken naar bedrijfssoftware opties en AFAS Software kwam als de meest geschikte naar voren. Dit hebben we gecombineerd met Bouw7 en beiden met succes geïmplementeerd. Later zijn we via via in contact gekomen met KWEEKERS en hebben we hun consultancydiensten ingezet om stapsgewijs uit te breiden in het gebruik van de functionaliteiten van de software en te optimaliseren. Als een kleinere organisatie hebben we de expertise van KWEEKERS nodig, omdat onze kantoormedewerkers weinig tijd hebben om zelf bezig te zijn met AFAS. Dankzij KWEEKERS blijven we constant bouwen aan AFAS, wat ons helpt om efficiënt te groeien en ons systeem optimaal af te stemmen op onze behoeften.”

Alexander vertelt dat hun zoektocht naar een effectief communicatiemiddel tussen de bouwplaats en kantoor begon met Bouw7. Alexander: “Voorheen verliep alles met handgeschreven bonnen en urenbrieven, wat soms tot verwarring leidde. Was dat nu het cijfer één of zeven? Een klein detail, maar soms met grote gevolgen. In eerste instantie voldeed Bouw7 goed aan onze behoeften. Echter, na de overname door Exact vielen steeds meer koppelingen weg of functioneerden ze niet meer naar behoren. De connectie met de software van AFAS werd bijna onmogelijk. Hierdoor moesten we dubbel invoerwerk verrichten, wat zonde van onze tijd was en wat meer kans op invoerfouten gaf. Onze consultant, Laurens, raadde ons aan om eens naar de mogelijkheden met Mendix te kijken.”

Flexibiliteit van low-code

Zo gezegd, zo gedaan. Gerard (Directeur Product en Innovatie bij KWEEKERS) ging langs bij Zuidland Lijmwerken en gaf een demo over Mendix. Alexander: “Dit sprak ons direct aan vanwege de flexibiliteit, de snelle ontwikkeling en de afgestemde mogelijkheden. In Profit voeren we veel gegevens in, zoals projectleiders, uitvoerders en contactgegevens. Deze informatie wilden we ook in de bouwapp kunnen zien, maar moesten we tot dan toe handmatig invoeren. Daarnaast waren er veiligheidskwesties, zoals het invoeren van dossiers in de webapplicatie die vervolgens naar AFAS werden gestuurd. Dit moest echt tweerichtingsverkeer zijn om inconsistenties te voorkomen.”

De ontwikkeling van de applicatie: voorbereiding, ontwerpen en testen

Er is altijd een goede voorbereiding voorafgaand aan de ontwikkeling van de applicatie, waarbij wordt nagedacht over wat er in de applicatie moet komen. Vervolgens wordt deze lijst er in de ontwerpfase bij gepakt en wordt er een plan van aanpak gemaakt samen met Mendix specialisten uit Team Delivery binnen KWEEKERS. Aan de hand daarvan wordt de app gebouwd. Als laatst wordt de applicatie getest door het projectteam, maar ook door de gebruikers zelf.

Klantverhaal Zuidland Lijmwerken

Alexander: “Tijdens de voorbereidingstijd konden we nadenken over: Wat moet er nu echt in? Wat zouden we graag willen? En wat zijn de wensen daarna? Daar hebben we het intern veel met elkaar over gehad en daaruit is een lijst ontstaan. Zo wilden we bijvoorbeeld meer mogelijkheden creëren met gegevens die we verzamelen in AFAS. Hier staan steeds meer gegevens in die ook interessant kunnen zijn voor de lijmers zelf. Bijvoorbeeld: in de oude situatie voeren ze hun productieopdracht in en kregen dan een lange lijst met alle beschikbare materialen in het systeem te zien, terwijl ze alleen de materialen nodig hebben die op hun inkooporder staan. Nu wordt de connectie gelegd met de inkooporder en krijgen ze de benodigde materialen voor die specifieke order te zien. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om andere materialen selecteren die nog niet zijn genoemd. Dit zorgt voor een beter overzicht.

Bovendien kunnen we nu onderscheid maken tussen werknemers en onderaannemers. We kunnen verschillende accounts aanmaken voor beide groepen met hun eigen autorisaties, zodat ze alleen toegang hebben tot relevante informatie. In deze versie van de applicatie is nu ook de projectadministratie, controlelijsten en projectinformatie te vinden. “

Alexander vertelt dat hun zoektocht naar een effectief communicatiemiddel tussen de bouwplaats en kantoor begon met Bouw7. Alexander: “Voorheen verliep alles met handgeschreven bonnen en urenbrieven, wat soms tot verwarring leidde. Was dat nu het cijfer één of zeven? Een klein detail, maar soms met grote gevolgen. In eerste instantie voldeed Bouw7 goed aan onze behoeften. Echter, na de overname door Exact vielen steeds meer koppelingen weg of functioneerden ze niet meer naar behoren. De connectie met de software van AFAS werd bijna onmogelijk. Hierdoor moesten we dubbel invoerwerk verrichten, wat zonde van onze tijd was en wat meer kans op invoerfouten gaf. Onze consultant, Laurens, raadde ons aan om eens naar de mogelijkheden met Mendix te kijken.”

Op de vraag hoe het is om na het werken met de ene applicatie over te gaan op een andere applicatie, geeft Alexander het volgende antwoord: “Eerlijk is eerlijk. We hadden natuurlijk al een werkende applicatie, alleen vielen daar essentiële koppelingen weg. Deze bestaande applicatie vormde wel al een basis met bepaalde standaarden die we wilden verbeteren en uitbreiden. Ik denk dat dat het lastig maakte om dit direct te overtreffen en daardoor heeft het hele proces toch wat langer geduurd. Ik wil wel dat er meteen een goede applicatie staat die ook perfect werkt voor de mensen op de werkvloer. De gebruiker moet gewoon blij zijn, dat vind ik het belangrijkst! Met Mendix hebben we nu wel een krachtig en flexibel systeem gevonden dat onze communicatie en processen stroomlijnt. We kunnen nu makkelijker schakelen en de mogelijkheden binnen de software van AFAS volledig benutten.”

“Het gaat erom dat onze aannemers en onderaannemers echt worden ontzorgd. Daarin moet de applicatie een uitkomst bieden.”

Mendix applicatie naar fase 2

Voor Alexander is stilstaan achteruitgaan. “Als je je concurrentie voor wil blijven, moet je meegaan in digitalisering.” Hoe deze digitalisering eruitziet heeft hij al genoeg ideeën bij. “We kunnen straks beginnen aan fase 2 van de ontwikkeling van de app, waarmee we perfect kunnen inspelen op de aankomende Wet kwaliteitsborging (Wkb) die op 1 januari 2024 van kracht gaat. De Wet kwaliteitsborging komt neer op het volgende: op dit moment moet een huiseigenaar eventuele gebreken melden, maar dat zal binnenkort veranderen. Als er bijvoorbeeld een scheur is, moeten wij als bouwbedrijf al kunnen aantonen dat we volgens de regels hebben gebouwd. Dit vereist een uitgebreide registratie, het maken van veel foto’s als bewijsmateriaal en het opstellen van rapportages. Dit willen we direct in de applicatie kunnen doen, zodat het ook wordt vastgelegd in AFAS. Bovendien willen we onderaannemers de mogelijkheid geven om zelf foto’s te maken direct in de app via hun telefoon. Ze ontvangen een pushmelding wanneer ze met bepaalde werkzaamheden bezig zijn en moeten dan een specifieke foto maken. Het gaat erom dat onze aannemers en onderaannemers echt worden ontzorgd hierin. Dit zijn vaak vakmensen die helemaal geen tijd hebben om ook nog eens administratieve werkzaamheden uit te voeren. Daarin moet de applicatie een uitkomst bieden.

Daarnaast wordt de app steeds meer afgestemd op ons unieke proces, zoals het plannen van transporten. We willen er bijvoorbeeld met een ‘planningsknop’ voor zorgen dat we niet langer handmatig alle adressen op hoeven te zoeken. We kunnen bij het maken van de routeplanning eenvoudig slepen en bepalen wat de meest efficiënte route is.”

Inspiratie en waarde voor de bouwsector

Het is te merken dat Alexander graag vooruitdenkt. Daarom denkt hij bij het bouwen van deze app niet alleen aan de voordelen voor zijn eigen bedrijf, maar ook aan welke kansen het biedt voor andere organisaties. “Deze applicatie is waardevol voor ieder bedrijf in de bouwsector. Het is een enorme verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Vooral als het gaat om dubbele administratie of invoerprocessen met een grotere kans op fouten. Daarnaast zijn de mogelijkheden eindeloos: je kunt volledig zelf bepalen wat je wilt en elke wens kan worden gerealiseerd. We hebben nu een app ontwikkelt die zeker interessant is voor veel bouwbedrijven om mee aan de slag te gaan.

Voor ons is deze app volledig op maat gemaakt op basis van onze wensen. Er zijn talloze andere mogelijkheden. Alle informatie die we in de app verzamelen, kan worden gekoppeld aan AFAS. Bovendien is het ook mogelijk om te integreren met andere ERP-systemen dan AFAS, zoals Exact en Navision, wat naar mijn mening ook een groot voordeel is.”

KWEEKERS als AFAS én Mendix partner

Zuidland Lijmwerken heeft samengewerkt met KWEEKERS als AFAS én Mendix partner. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe dat is bevallen. Hierover zegt Alexander: “KWEEKERS is gewoon een leuke club. Het is heel fijn dat we altijd kunnen rekenen op dezelfde contactpersonen. Laurens hoort ondertussen bij ons meubilair. Dat bouwt een band op. Hij kent alle ins en outs van ons bedrijf en begrijpt precies welke richting we op willen. Dat werkt gewoon fijn. Daarnaast valt ook het onderlinge contact tussen collega’s bij KWEEKERS op, die is direct en open. Toen de consultants met expertise op het gebied van Mendix bij ons kwamen, wisten ze ook Laurens weer te vinden voor vragen over AFAS. Robert bracht daarnaast een schat aan invalshoeken mee bij het bedenken van de app. Zoveel dat ik het écht even moest laten bezinken! Dat maakt indruk.”

Toekomstbeeld: blijven digitaliseren

Dat er een fase 2 aankomt voor de doorontwikkeling van deze app staat vast. Alexander heeft nog genoeg toekomstplannen voor als die fase is afgerond. “Voor de toekomst hebben we nog genoeg ideeën om mee uit te breiden. Koppeling maken met agenda’s, betalingsvoorwaarden onderaannemer kiezen per deelproject welke automatisch worden overgenomen, urenregistratie automatisch op basis van arriveren op project- of gps locaties, wanneer we iemand inplannen op een project dat de applicatie zelf alle documenten die aangeleverd moeten worden verstuurd.” Zo kan hij nog wel even doorgaan. Kortom, Zuidland Lijmwerken blijft digitaliseren om hun aannemers en onderaannemers te ontzorgen en daarmee een voorloper te zijn in hun branche.

Wil je nog meer weten over de functionaliteiten in de deze maatwerkapplicatie? Download dan de brochure

Meer nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laat je inspireren

We hebben nog wat andere suggesties voor je om te lezen:

  • Equipe Adviseurs: Inrichting Power BI voor financiële rapportages

  • Becx Verhuur: het voorbeeld van enablement op de Mendix capability

  • Trancon: Van een gloednieuw klantportaal tot een handige lunch app