ONDERWIJS

Meer tijd over voor klanten door

optimale procesinrichting

 

 

KWEEKERS: JOUW AFAS PARTNER

De onderwijssector heeft onder druk van vergrijzing te kampen met een lerarentekort. Veel studenten die de pabo-opleiding afgerond hebben, kiezen voor een andere tak van sport. Hierdoor is het van belang dat jouw HR-processen goed ingericht zijn. Je wil het potentiële sollicitanten zo makkelijk mogelijk maken om uiteindelijk in dienst te treden. Daarnaast hebben alle technologische ontwikkelingen invloed op de manier waarop er gewerkt wordt in het onderwijs. Door jouw processen te automatiseren in AFAS Profit houd jij de regie op kwaliteit!
Regie op kwaliteit

Het onderwijs ondervind een professionaliseringsslag. Processen worden effectiever en de regie op kwaliteit binnen onderwijsinstellingen is in toenemende vorm aanwezig. Bij KWEEKERS merken we dat er een behoefte bestaat om HR & Finance processen te professionaliseren zodat de druk om de organisatie afneemt. Door het automatiseren van deze processen verschuift de focus weer naar de kerntaak, namelijk het aanbieden van onderwijs met voldoende aandacht voor de scholieren en studenten. Zij moeten zich immers staande kunnen houden in een steeds dynamischere arbeidsmarkt!

Essentieel belang van HR-processen

Op het gebied van HR heeft KWEEKERS ruimschootse ervaringen met het inrichten of optimaliseren van werving- en selectieprocessen. Daarnaast ondersteunen wij verschillende onderwijsinstellingen bij het inrichten of optimaliseren van de instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen. Hierdoor kunnen potentiële werknemers makkelijker en op uniforme wijze solliciteren. Tevens zijn er minder handelingen vereist om deze sollicitant daadwerkelijk in te laten stromen. Door al deze processen te automatiseren blijft er meer tijd over om te werven én blijven medewerkers langer werkzaam bij jouw organisatie!

Onze klanten in het onderwijs

 

 

Onze klanten in het onderwijs

 

 

Alle neuzen dezelfde kant op

KWEEKERS helpt onderwijsinstellingen bij het inrichten of optimaliseren van jouw gehele purchase-to-pay proces. Automatiseren van bestellingen, bijvoorbeeld door middel van OCI-koppelingen, zorgt ervoor dat de werkdruk in jouw onderwijsinstelling verlaagt word. Dit betekent dat leveranciers en andere partijen geautomatiseerd hun inkooporders ontvangen. Bij inkoopprocessen zijn vaak veel verschillende afdelingen betrokken. Door workflows zo in te richten dat zij altijd bij de juiste afdeling terecht komen raken er geen taken meer tussen wal en schip. Naarmate de omvang van de organisatie toeneemt wordt dit proces in steeds complexer. Laat KWEEKERS je helpen bij het automatiseren van jouw purchase-to-pay proces in AFAS Profit!

Magister en maatwerk

Bij KWEEKERS hebben we ervaring met Magister. Het houdt niet op met deze ervaring, we bieden ook oplossingen om koppelingen te bouwen met deze educatieve software. Mocht er een specifieke behoefte bestaan om bepaalde processen te integreren, is het mogelijk om hiervoor integratiepagina’s te bouwen waarop gecentraliseerd gewerkt kan worden. 

KWEEKERS helpt je verder met AFAS Profit

Wil je weten wat KWEEKERS kan betekenen voor jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op. We kunnen je nog veel meer vertellen, maar dat doen we liever persoonlijk! Voeg jouw onderwijsinstelling toe aan de toppers van de toekomst en laat ons je helpen bij het werken met AFAS Profit!

Deze website is gemaakt in AFAS OutSite

Ontwikkelt de toppers van de toekomst